Truyền thông xã hội - Những bài học quan trọng

SGT - Có ít nhất một nửa các nhà truyền thông đã và đang sử dụng truyền thông xã hội từ 3 năm trở lên đều công nhận truyền thông xã hội giúp họ cải thiện doanh số bán hàng, đây là kết quả từ cuộc khảo sát ngành Tiếp thị truyền thông xã hội hàng năm của Social Media Examiner đối với khoảng 3000 nhà truyền thông.

Vậy để tiếp tục thúc đẩy truyền thông xã hội phát triển cần làm gì?
Có kế hoạch cụ thể
  
Ngoại trừ trường hợp của những siêu sao hay những thương hiệu lớn, họ đã có sẵn một lượng đông đảo những người yêu quý và ủng hộ, còn hầu hết các doanh nghiệp, thậm chí là người nổi tiếng cũng phải dành thời gian và sự cố gắng mới có thể đạt được lượng người theo dõi lớn trên trang.

Để đảm bảo thời gian và nỗ lực của bạn không bị lãng phí, hãy học cách lên kế hoạch:

Đầu tiên xác định các chiến lược nội dung bằng cách xác định đối tượng bạn hướng tới và kiểu nội dung mà bạn nghĩ rằng họ sẽ quan tâm.

Tiếp theo quyết định các nền tảng xã hội mà bạn muốn sử dụng cho công việc kinh doanh, cùng với nội dung cần chia sẻ trên mỗi nền tảng đó.Cuối cùng, hãy sắp xếp lịch trình cụ thể. Bạn có thể sử dụng Excel để lên kế hoạch cập nhật nội dung và trạng thái.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên