Du lịch Châu Á

Sắp xếp theo:

12,999,000₫

HÀN QUỐC MÙA XUÂN

Khởi hành : 01,08,15,22/03; 19,21/04/2018

12,499,000₫

MALAYSIA - SINGAPORE 5 NGÀY - TẾT ÂM LỊCH 2018

Khởi hành : 15, 17, 18, 22/2/2018 (30, M2, M3, M7 TẾT)

31,499,000₫

NHẬT BẢN - HÁI TRÁI CÂY

Khởi hành : 16/4 & 24/5/2018

36,999,000₫

NHẬT BẢN - LỄ 30/4

Khởi hành : 29/4/2018

34,499,000₫

NHẬT BẢN - MÙNG 1 TẾT 2018

Khởi hành : 16/02/2018 (Mùng 1 Tết) 

40,999,000₫

NHẬT BẢN - MÙNG 2 TẾT 2018

Khởi hành : 17/2/2018 (MÙNG 2 TẾT) 

26,999,000₫

NHẬT BẢN - NGẮM HOA ANH ĐÀO - 4 NGÀY

Khởi hành : 25,30/03; 03,10,15/04/2018 

37,999,000₫

NHẬT BẢN - NGẮM HOA ANH ĐÀO - 5 NGÀY

Khởi hành : 26/3/2018

22,999,000₫

NHẬT BẢN MÙA LÁ ĐỎ 2017

Khởi hành :  04,11,26/11; 10/12/2017

11,499,000₫

SINGAPORE - MALAYSIA - HÈ 2018

Khởi hành : 01,06,13,15,20,23,27,29,30/06

15,499,000₫

SINGAPORE 4 NGÀY FULL - TẾT ÂM LỊCH 2018

Khởi hành : 17, 18/2/2018 (MÙNG 2, 3 TẾT)

11,499,000₫

SINGAPORE-MALAYSIA TẾT DƯƠNG LỊCH 2018

Khởi hành : 28/12/2017